Acquiring key competences through heritage education

TitleAcquiring key competences through heritage education
Publication TypeBoek
Year of Publication2011
AuthorsVan Lakerveld, Jaap, and Ingrid Gussen
Corporate AuthorsAqueduct
Number of Pages136
Abstract

In 2005 formuleerde de Raad van Europa een reeks sleutelcompetenties die elke burger nodig heeft om optimaal mee te draaien in de hedendaagse samenleving. Denk aan beheersing van de eigen taal en vreemde talen, burgerschap en mediawijsheid. In Vlaanderen werden deze basiscompetenties opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen (ook wel VOETen genoemd). Maar, hoe kan erfgoed bijdragen aan de ontwikkeling van deze sleutelcompetenties?

Het Comenius-project AQUEDUCT nam deze vraag als uitgangspunt en onderzocht hoe erfgoed als middel kan worden ingezet om kinderen en jongeren tussen de 6 en 14 te laten werken aan de volgende vier sleutelcompetenties: Leercompetentie, Interpersoonlijke, interculturele, sociale en civieke competentie (= burgerschap), Ondernemerschap, Cultureel bewustzijn.

Langs Vlaamse zijde waren Alden Biesen en de K.H.Leuven projectparters. Samen met hun internationale collega’s gingen ze op zoek naar goede voorbeelden en ontwikkelden ze een aantal nieuwe methodes.

Hun inspanningen resulteerden in een handboek dat theorie en praktijk samenbrengt. Zo krijgt u een inleiding tot het competentiedenken en competentiegebaseerd leren. Methodes als verhalend ontwerpen, exploratief leren en de guided discovery worden uitgebreid toegelicht. Maar vooral kunt u er heel wat boeiende en concrete verhalen uit de praktijk terugvinden. Het handboek sluit af met een aantal praktische checklists en tools.

URLhttp://aqueduct.mik.krakow.pl/library.html
Citation Key2169
  • Documentatie
  • |
  • 09-12-2011