Changing our textual minds. Towards a digital order of knowledge

TitleChanging our textual minds. Towards a digital order of knowledge
Publication TypeBoek
Year of Publication2011
Authorsvan der Weel, Adriaan
Number of Pages240
ISBN9780719085550
Abstract

In het boek 'Changing our textual minds: towards a digital order of knowledge' onderzoekt professor Adriaan van der Weel welke invloed de digitalisering van het boek heeft op de manier waarop kennis wordt overgedragen. De studie is kosteloos te downloaden.

Hoewel het ebook al 40 jaar bestaat is er nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar de sociale en maatschappelijke gevolgen van de digitalisering van het boek. Het lijkt erop dat de overgang naar digitaal lezen van invloed is op onder andere leesvaardigheid en kennisoverdracht, maar in welke mate en met welke consequenties is nog goeddeels onbekend.

URLhttp://www.let.leidenuniv.nl/wgbw/research/Weel_Articles/Weel_Changing_MUP.pdf
Citation Key2235
  • Documentatie
  • |
  • 20-01-2012