eLuxemburgensia

TitleeLuxemburgensia
Publication TypeWebsite
Corporate AuthorsBibliothèque nationale de Luxembourg
Year of Publication2009
AbstractDe webstek 'Luxemburgensia online' kwam tot stand in het kader van het eerste digitaliseringsproject van de Bibliothèque nationale de Luxembourg in de jaren 2002-2008. Ook twaalf Luxemburgse dag- en weekbladen werden gedigitaliseerd. Het ging enkel om niet-doorzoekbare digitale afbeeldingen. Nu is er 'eLuxemburgensia', het resultaat van een tweede digitaliseringsproject. De webstek biedt de mogelijkheid om full text te zoeken in twee nieuw gedigitaliseerde krantentitels, 'Luxemburger Wort' (1848-1950) en 'Tageblatt' (1913-1950). De eerder gedigitaliseerde titels kunnen ook hier níét worden doorzocht.
URLhttp://www.eluxemburgensia.lu/
  • Documentatie
  • |
  • 02-06-2010