DiFMOE - Digitales Forum Mittel- und Osteuropa

TitleDiFMOE - Digitales Forum Mittel- und Osteuropa
Publication TypeWebsite
Corporate AuthorsInstitut für Kooperation in Mittel- und Osteuropa
Year of Publication2008
AbstractDit "Portal historischer deutschsprachiger Periodika in Mittel- und Osteuropa" biedt toegang tot gedigitaliseerde Duitstalige historische kranten uit Midden- en Oost-Europa. De Duitstalige pers was er vooral actief van het einde van de 18de eeuw tot het einde van Wereldoorlog II.
URLhttp://www.difmoe.eu/
  • Documentatie
  • |
  • 04-06-2010