Historical Jewish Press

TitleHistorical Jewish Press
Publication TypeWebsite
Corporate AuthorsTel Aviv University, and National Library of Israel
Year of Publications.a.
AbstractDe webstek bevat een verzameling gedigitaliseerde Joodse kranten gepubliceerd in verschillende landen, talen en perioden. De kranten zijn relevant voor zowel de geschiedenis van de Joden in Europa als die in Arabische landen als Marokko en Egypte. U kunt Engels- en Franstalige en Hebreeuwse titels raadplegen. Er kan full text worden gezocht.
URLhttp://web.nli.org.il/sites/JPress/English/Pages/default.aspx
  • Documentatie
  • |
  • 04-06-2010