Pamphlets and periodicals of the French Revolution of 1848

TitlePamphlets and periodicals of the French Revolution of 1848
Publication TypeWebsite
Corporate AuthorsCenter for Research Libraries, University of Chicago Library, and American and French Research on the Treasury of the French Language Project
Year of Publication1998
AbstractIn 1848/1849 deed zich een reeks opstanden voor in grote delen van Europa. Het doel was de instelling van een liberaal politiek systeem, het mogelijk maken van een liberale grondwet of het verdrijven van vreemde heersers. Het begon in Frankrijk met de zogenaamde Februarirevolutie. Die maakte een einde aan de Julimonarchie en vestigde de Tweede Franse Republiek. Op deze webstek kunt u meer dan 100 gedigitaliseerde Franse pamfletten en periodieken uit deze woelige periode inkijken.
URLhttps://artfl-project.uchicago.edu/node/165
  • Documentatie
  • |
  • 06-06-2010