Mercure françois

TitleMercure françois
Publication TypeWebsite
Corporate AuthorsGroupe de recherches interdisciplinaires sur l’histoire du littéraire/Centre de recherches historiques
Year of Publications.a.
AbstractDe 'Mercure françois' is een voorloper van de moderne krant, die verscheen in Parijs van 1611 tot 1648, voor de jaren 1605-1644. De publicatie versloeg per jaar belangrijk politiek, religieus en internationaal nieuws. Er verschenen 25 volumes. Op deze webstek worden 24 van die volumes ontsloten en in gedigitaliseerde vorm aangeboden (1605-1643).
URLhttp://mercurefrancois.ehess.fr/
  • Documentatie
  • |
  • 07-06-2010