Documentatie: Ontsluiting (beschrijving), Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV)