Infodossier Kwaliteitslabel erkende erfgoedbibliotheek

Logo kwaliteitslabel Erkende Erfgoedbibliotheek

Logo's kwaliteitslabels Erkend Museum en Erkend Cultureel Archief

Sinds het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 is het erkenningssysteem of het toekennen van een kwaliteitslabel uitgebreid van musea naar culturele archiefinstellingen én erfgoedbibliotheken. Dit betekent dat elke erfgoedbibliotheek die aan minimale kwaliteitsnormen voldoet kan erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap.

De erkenning als erfgoedbibliotheek wordt uitdrukkelijk losgekoppeld van de subsidiëring. Niettemin is het aanvragen van een kwaliteitslabel zinvol. Het schept vertrouwen tegenover derden voor bijvoorbeeld bruiklenen, schenkingen, samenwerking, wetenschappelijk onderzoek …

Via het exclusieve erkenningsteken kan het label ook aangewend worden om je erfgoedbibliotheek in de kijker te werken.

Het aanvragen van een kwaliteitslabel verloopt volgens een procedure op basis van bepaalde voorwaarden. Er wordt ook toezicht gehouden op de naleving van die kwaliteitsnormen en de verplichtingen die horen bij het gebruik van het erkenningsteken. Wie meer informatie wenst kan hiervoor terecht bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid of bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken.