De user tasks van de STCV doorgelicht: worden de aanbevelingen van de FRBR toegepast?

TitleDe user tasks van de STCV doorgelicht: worden de aanbevelingen van de FRBR toegepast?
Publication TypeRapport
Year of Publication2004
AuthorsProot, Goran
Pagination12
Date Published01/2004
CityAntwerpen
Citation Key1021
  • Documentatie
  • |
  • 08-06-2010