Terreinverkenningen en referentiekaders. Een plaats voor erfgoedbeheer in de universitaire opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap

TitleTerreinverkenningen en referentiekaders. Een plaats voor erfgoedbeheer in de universitaire opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap
Publication TypeTijdschriftartikel
Year of Publication2010
AuthorsDelsaerdt, Pierre
Magazinefaro. Tijdschrift over cultureel erfgoed
Volume3 (2010)
Issue Number2
Pagination34-39
Date Published06/2010
ISSN2030-3777
AbstractHet nieuwe erfgoedregime heeft erin geresulteerd dat verschillende instanties hebben ingezien dat er zich een terrein voor nieuwe vormingen aanbiedt. Ook op het universitaire niveau is een belangrijke taak is weggelegd voor vorming rond erfgoedbeheer in bibliotheken.
URLhttp://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/node/1358
Citation Key1358
  • Documentatie
  • |
  • 31-08-2010