Studiedag Plannencollecties en LIAS (Leuvens Integraal Archiveringssysteem)

Logo LIAS

Plannencollecties

Sint-Lucasschool Gent en van het glazeniersatelier Capronnier werd onlangs afgerond. Diverse aspecten van de beschrijving, de ordening, de ontsluiting en de bewaring van die bestanden, evenals hun inhoud en hun historisch belang worden toegelicht, waarna een panel van deskundigen voor elk van beide verzamelingen verder ingaat op hun potentieel op het vlak van het kunsthistorisch onderzoek, de restauratiepraktijk en de monumentenzorg. De archieven zijn ontsloten via ScopeArchiv
en opgenomen in LIAS.

LIAS

Aansluitend bij deze studiedag wordt LIAS, het Leuvens Integraal Archiveringssysteem, voor de eerste maal publiek gepresenteerd. LIAS biedt een geautomatiseerd en gestandaardiseerd beschrijvingssysteem van digitale en niet-digitale archiefbestanddelen (ScopeArchiv) in combinatie met een digitaal depot (Digitool).

Dat laatste zorgt voor de duurzame en beveiligde bewaring van digitale objecten, waarbij de authenticiteit, integriteit en uniciteit worden gegarandeerd en bovendien de onderlinge samenhang en structuur worden gevrijwaard.

LIAS is een samenwerkingsverband aan de K.U.Leuven tussen Faculteit Godgeleerdheid, ICTS, KADOC, LIBIS, Universiteitsarchief en Universiteitsbibliotheek.

Additional information 

Zie de website van LIAS voor meer informatie.

Details
Date 
22-10-2010
Practical
Location 

Justus Lipsiuszaal van de Faculteit Letteren K.U.Leuven, Blijde Inkomststraat 21, Leuven

Time 

9u tot 18u. De presentatie van LIAS start om 16u.

Registration 

Via het online inschrijfformulier.

  • Agendabericht
  • |
  • 14-10-2010
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)