Maatschappelijke beleidsnota Digitaal Vlaanderen

TitleMaatschappelijke beleidsnota Digitaal Vlaanderen
Publication TypeOverheidsrapport
Year of Publication2008
Corporate AuthorsCommissie Digitaal Vlaanderen
Volume2007-2008
Issue1713
Pagination61
AbstractDe Commissie Digitaal Vlaanderen werd in het leven geroepen om een sterkte-zwakteanalyse uit te voeren rond de digitale ontwikkelingen in Vlaanderen. Deze analyse werd gerealiseerd over een hele reeks beleidsdomeinen: economie, media, innovatie en technologie; opleiding, vorming en arbeidsmarktbeleid; overheid en non-profit. Aan de hand van hoorzittingen werd getracht een zo volledig mogelijk beeld van het digitale Vlaanderen te schetsen, met inbegrip van de kansen en bedreigingen die met deze digitalisering gepaard gaan. Deze maatschappelijke beleidsnota inventariseert nu deze kansen en bedreigingen en vertaalt ze in een reeks beleidsaanbevelingen.
NotesBij dit rapport hoort een bijlage met de verslagen van de hoorzittingen (http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2007-2008/g1713-1-bijl.pdf; 196p.)
URLhttp://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2007-2008/g1713-1.pdf
Government BodyVlaams Parlement
Congress Session2007-2008
Citation Key1684
  • Documentatie
  • |
  • 07-02-2011