Flandrica.be: Naar een virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek [Informatie aan Zee 2011-09-16]

TitleFlandrica.be: Naar een virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek [Informatie aan Zee 2011-09-16]
Publication TypeConferentiebijdrage
Year of Publication2011
AuthorsCoppoolse, David
Conference NameInformatie aan Zee 2011
Date Published09/2011
Conference LocationKursaal Oostende
AbstractIn 2011/2012 werkt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in samenwerking met haar zes partnerbibliotheken aan de realisering van een online erfgoedbibliotheek, Flandrica.be. Flandrica.be wordt een portaalsite voor integraal en hoogwaardig gedigitaliseerde 'Flandrica', publicaties geproduceerd of handelend over Vlaanderen, en unica uit Vlaamse collecties, zoals handschriften. De partnerbibliotheken staan zelf in voor digitalisering op erfgoedkwaliteit en de online terbeschikkingstelling. Het portaal aggregeert de verrijkte metadata en biedt het op een gecontextualiseerde en rijk geïllustreerde manier aan aan de geïnteresseerde bezoeker. Die kan via het portaal gevonden werken vrij raadplegen via de websites van de bibliotheken. Vanuit Flandrica.be wordt ook een doorstroming naar Europeana.eu gerealiseerd. Behalve de realisering van het portaal is een even belangrijk doel van Flandrica.be het opdoen en uitwisselen van ervaring en expertise bij digitaliseringsprojecten. Op Informatie aan Zee een stand van zaken.
NotesDeze presentatie kan ook worden bekeken op SlideShare via http://www.slideshare.net/davidac/flandricabe-naar-een-virtuele-vlaamse-...
Citation Key1865
  • Documentatie
  • |
  • 16-09-2011