BoekenOverleg

Het boek. Een veelzijdig product

Het Vlaams Fonds voor de Letteren nam in 2007 het voortouw om de partijen die zich bezig houden met het boek, literatuur en lezen in een structureel overleg samen te brengen. Dat overleg werd het BoekenOverleg gedoopt. Het doel van dit overlegplatform is om te werken aan een overkoepelend langetermijnbeleid, gesteund op gemeenschappelijke belangen.

In het BoekenOverleg, dat jaarlijks drie- tot viermaal samenkomt, zitten vertegenwoordigers van alle belangrijke partners in het boekenvak: auteurs, uitgevers, openbare en erfgoedbibliotheken, erfgoedzorgers, leesbevorderaars, boekverkopers, beroepsorganisaties, etc. Hoofddoelstelling is dat de boekensector tegenover externe partners (politiek, andere sectoren en betrokkenen) zo mogelijk met één stem spreekt, wat die stem krachtiger maakt. Daarnaast wisselen de deelnemers aan het BoekenOverleg informatie uit over hun activiteiten en projecten.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw maakt deel uit van het BoekenOverleg, die als volgt is samengesteld:

Staat van het boek

Sinds 2011 organiseert het Boekenoverleg jaarlijks De staat van het boek, een ontmoetingsmoment voor auteurs, vormgevers, uitgevers, boekverkopers, bibliothecarissen, opiniemakers, beheersvennootschappen, organisatoren van literaire evenementen, politici, beleidsverantwoordelijken en lezers. 

Memoranda

Het BoekenOverleg levert actief input voor beleidsontwikkeling op Vlaams, Federaal en Europees niveau. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Letterenhuis leveren daarbij steeds een bijdrage rond erfgoed. Het BoekenOverleg publiceerde deze memoranda:

Details
Soort activiteit 
Overleg
Looptijd 
01-2009
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Rol 
Deelnemer
  • Activiteit
  • |
  • 04-02-2014