Sjabloon voor een enquête op basis van Cometa

TitleSjabloon voor een enquête op basis van Cometa
Publication TypeBrochure
AuthorsCoppoolse, David
PublisherFARO / PACKED / Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Year of Publication2011
EditionVersie 1.0 – september 2011
Pagination19
Date Published09/2011
Abstract

Dit is een enquêteformulier voor het verzamelen van gegevens over (deel)collecties, gebaseerd op het Cometamodel. Cometa staat voor ‘collectiemetadata’, gegevens over collecties. Het is een model voor het maken van gestructureerde beschrijvingen van erfgoed op het niveau van de collectie.

Het formulier omvat alle elementen van Cometa, voor zowel Cometa Basis als Cometa Plus. Het is bedoeld voor het beschrijven van één (deel)collectie.

Afhankelijk van je noden en behoeften kun je het formulier aanpassen, door elementen uit het vragenformulier verwijderen of er aan toe te voegen. Hou er daarbij wel rekening mee dat bepaalde elementen verplicht zijn binnen Cometa Basis of Cometa Plus. Als je wilt conformeren aan Cometa Basis of Plus, moet je deze elementen dus altijd opnemen in je collectiebeschrijvingen.

De uitleg in het formulier is generiek. Waarschijnlijk zul je specifiek voor jouw doelgroep bepaalde antwoorden meer willen sturen. Ook is het nuttig om voorbeelden te voorzien die aansluiten bij het type collecties waarnaar je onderzoek doet.

De opmaak van het formulier is met opzet eenvoudig gehouden, zodat je het gemakkelijk kunt aanpassen aan je eigen (huis)stijl. Het formulier is beschikbaar in de formaten DOC (MS Word) en ODT (o.a. OpenOffice.org).

Notes

Dit sjabloon hoort bij een online informatiedossier dat is te vinden op www.cometamodel.be.

  • Documentatie
  • |
  • 14-09-2011