Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en Universiteitsbibliotheek Antwerpen ontvangen unieke collectie Reynaert de Vos en fabelboeken

Illustratie bij Reynaert de Vos door Maurice Jaubert de Becque

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de Universiteitsbibliotheek Antwerpen (beide partners van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek) ontvingen een unieke collectie Reynaert de Vos en fabelboeken van Wim Gielen en zijn echtgenote Trude. Beide instellingen zullen de collectie Gielen verwerken, bewaren en ter beschikking stellen. De gehele collectie zal ook digitaal ontsloten worden.

Collectie Gielen

Huisarts Wim Gielen, bijna 75 jaar bij zijn overlijden op 1 september 2010, was gedurende zijn hele leven gepassioneerd door Reynaert de Vos. De immense collectie boeken en tekeningen die hij samen met zijn echtgenote Trude aanlegde over de schalkse figuur, behoort tot de Europese top.

Een ander belangrijk onderdeel van de collectie is de verzameling fabelboeken die nagenoeg de hele literatuurgeschiedenis van de Griekse oudheid tot de huidige periode bestrijkt. De interesse van Wim en Trude ging ook uit naar literatuur, streekgeschiedenis, beeldende kunst, archeologie, architectuur en klassieke muziek. Boeken over deze onderwerpen zijn dan ook ruim aanwezig in de collectie Gielen.

Wim Gielen deelde zijn grote kennis met veel plezier met andere bibliofielen en met het brede publiek. Als lid van het Reynaert-genootschap stond hij mee in voor verscheidene tentoonstellingen en hij publiceerde regelmatig artikelen en bijdragen in jaarboeken. Het echtpaar Gielen was ook lid van verscheidene erfgoedverenigingen.

Nieuwe bestemming

Wim Gielen was zeer betrokken bij de zorg voor erfgoed in het algemeen en toen bleek dat hij ernstig ziek was, ging hij op zoek naar een geschikte bestemming voor zijn omvangrijke collectie. Zo kwamen Wim en Trude Gielen terecht bij de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de Universiteitsbibliotheek van Antwerpen.

De collectie wordt verdeeld over de twee instellingen, op enkele minuten lopen van elkaar verwijderd, in het centrum van Antwerpen. Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience ontvangt de Reynaerdiana en de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Antwerpen de collectie fabelboeken. Beide instellingen stellen zich garant voor een waardige verwerking, bewaring en terbeschikkingstelling van de collecties.

Digitale ontsluiting

Een deel van de collectie Gielen zal gedigitaliseerd worden en beschikbaar komen via Flandrica, het digitaliseringproject van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Op deze wijze zullen de collecties beschikbaar zijn voor onderwijs en onderzoek. De gehele collectie zal worden ontsloten via de catalogus van het Anet netwerk.

 Twee voorbeelden van digitalisering kunnen reeds bekeken worden:

De beelden van dit werk zijn nu reeds downloadbaar via de ftp-server van de stad Antwerpen (link onderaan dit persbericht).

  • Het fabelboek ‘Vorstelijke Warande der Dieren’ van Joost van den Vondel (1587-1679), de Hollandse schrijver wiens ouders afkomstig waren uit Antwerpen, is hier beschikbaar via de website van de Universiteitsbibliotheek van Antwerpen.

Ex libris en titelpagina van Vondel's Vorstelijcke warande der dieren

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 15-11-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)