Tentoonstelling 'Paul Claes'

Paul Claes

In het najaar van 2011 publiceerde Paul Claes zijn honderdste boek. Het Poëziecentrum in Gent organiseert naar aanleiding hiervan een tentoonstelling rond het werk van deze literaire duizendpoot. De tentoonstelling toont alle uitgaven die verschenen zijn bij reguliere uitgeverijen, maar ook tal van bibliofiele edities. Behalve het eigen werk van Paul Claes belicht de tentoonstelling ook een aantal werken die als pendant of inspiratiebron bij het werk van Claes gelden.  De tentoonstelling wordt ingericht door Johan Velter.

Paul Claes

Paul Claes (1943) is schrijver, dichter, bloemlezer, essayist en vertaler. Hij debuteerde als dichter in 1983 met de bundel De Zonen van de Zon. In zijn imposante carrière verschenen niet alleen tal van dichtbundels (Rebis, Mimicry, Glans, Atlantis, …). Hij publiceerde ook vertalingen van onder meer Catullus, Sappho, Arthur Rimbaud, Georges Bataille en Ezra Pound. Paul Claes verzorgde ook tal van bloemlezingen zoals De meesters (2008), Lyriek van de Lage Landen (2008), De tuin van de Franse poëzie (2010) en Onvergetelijke verzen. Maar van wie ook weer? (2011). Hij publiceerde ook essayistisch werk over onder meer Guido Gezelle, Hugo Claes, Christine D’haen en Rainer Maria Rilke. De tentoonstelling laat zien dat de verschillende hoedanigheden van Paul Claes (dichter, vertaler, bloemlezer, essayist) niet als op zich staande entiteiten moeten gezien worden, maar als emblemata van een coherent oeuvre.

Het werk van Paul  Claes werd meermaals bekroond. Hij kreeg onder andere de Belgische Staatsprijs voor Essay en Kritiek (1991), de Martinus Nijhoff-prijs voor Vertaling (1996) en de Multatuli-prijs (2002).

Details
Date 
03-02-2012 - 27-02-2012
Practical
Location 

Poëziecentrum vzw
Vrijdagmarkt 36
B-9000 Gent

Price 

Gratis toegang

  • Agendabericht
  • |
  • 10-01-2012
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)