Intekening op facsimile van Atlas der Neederlanden geopend

Banden van de Atlas der Neederlanden

De Atlas der Neederlanden is waarschijnlijk de grootste en meest complete atlas van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden die ooit werd samengesteld in de gehele geschiedenis van de Lage Landen tot 1815. Dit immense verzamelwerk, bestaande uit negen zware, in leer gebonden foliobanden met gedrukte en handgetekende kaartbladen uit de late zeventiende, de achttiende en de vroege negentiende eeuw, geeft een gedetailleerd topografisch totaalbeeld van het toenmalige Nederland en deels ook van het toen bij het Koninkrijk behorende België en Luxemburg. 

De Atlas bevat in totaal 618 kaarten, gedrukt en in handschrift, gekleurd en ongekleurd. Grootschalige provinciekaarten, waterschapskaarten, rivierkaarten, polderkaarten, plankaarten, zeekaarten en een aantal complete kaartboeken worden afgewisseld door kleinschalige overzichtskaarten.

In 2013 verschijnt er een facsimile van de Atlas der Neederlanden, die een van de topstukken uit de cartografische verzamelingen van de Bijzondere Collecties van de UvA is. De facsimile-uitgave is onderdeel van een project dat eveneens voorziet in de complete catalogisering, restauratie, digitalisering en beschrijving van de atlasdelen en alle kaarten daarin. Een tentoonstelling over het Nederlandse landschap vóór en tijdens de totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden zal eind 2013 / begin 2014 het project afsluiten. Er kan nu worden ingetekend op de facsimile.

De facsimile gaat vergezeld van een toelichtend deel met commentaren op alle kaarten door Jan Werner, conservator Kaarten & Atlassen. Pas bij voldoende intekening zal de uitgave definitief doorgaan. Meer over het project en de facsimile en een intekenformulier vindt u op de website van Uva.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 29-03-2012
  • |
  • Eva Wuyts ()