Symposium 'De kunstenaar en het woord'

Joost van Driel, Meesters van het woord

Op 27 april vindt in Leiden het symposium 'De kunstenaar en het woord: visies op de middeleeuwse auteur' plaats. Het symposium wordt gehouden ter gelegenheid van de verschijning van de publicatie Meesters van het woord: Middelnederlandse schrijvers en hun kunst van Joost van Driel.

In het symposium staan schrijvers centraal, een problematisch fenomeen binnen de mediëvistiek. Van slechts weinig schrijvers kennen we namen of oeuvres. Over de meeste van hen is nauwelijks enige biografische informatie bekend. Het persoonlijke element in veel middeleeuwse teksten is bovendien lastig vast te stellen.

Middeleeuws auteurschap

Verschillende sprekers zullen een poging doen om meer vat te krijgen op de schrijver van Middelnederlandse literatuur. Uiteenlopende woordkunstenaars en auteurstypes krijgen de aandacht – Jan van Boendale, Suster Bertken, Augustijnken en de rederijker -, met als doel de contouren van het middeleeuwse auteurschap scherper te kunnen vaststellen.

Sprekers

  • Geert Wanar (Universiteit Leiden): De dichter in dialoog. Jan van Boendale en zijn Teesteye.
  • Dieuwke van der Poel (Universiteit Utrecht): Suster Bertken alias Berta Jacobs.
  • Johan Oosterman (Radboud Universiteit Nijmegen): Augustijnken, auteurschap en de ik als palimpsest.
  • Samuel Mareel (Universiteit Gent): Tussen collectiviteit en individualiteit. De ontwikkeling van het auteurschap in de rederijkerscultuur.

Boekpresentatie

Na afloop van het symposium zal, omstreeks 16:15, in de Brasserie van de Faculty Club van de Universiteit Leiden (Rapenburg 73) het eerste exemplaar van Meesters van het woord worden overhandigd aan prof. dr. Frits van Oostrom.

Details
Date 
27-04-2012
Practical
Location 

Universiteit Leiden
Faculteit Geesteswetenschappen
P.N. van Eyckhof 2, zaal 004

  • Agendabericht
  • |
  • 05-04-2012
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)