Linked Open Data. Duurzaam voor de toekomst?

TitleLinked Open Data. Duurzaam voor de toekomst?
Publication TypeThesis
Year of Publication2011
AuthorsAllaart, Annette
Academic DepartmentReinwardt Academie
Number of Pages63
Date Published10/2011
UniversityAmsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
CityAmsterdam
AbstractDigitale informatie is niet meer weg te denken uit onze kennissamenleving. In het hedendaagse leven kan men niet meer zonder. Digitale duurzaamheid staat echter nog steeds in de kinderschoenen. Duurzaamheid wordt voornamelijk gezien als veilige opslag van digitale objecten. Het duurzaam toegankelijk houden van de digitale erfgoedinformatie wordt daarbij vergeten. Het streven naar duurzame toegang tot digitale erfgoedinformatie is een grote uitdaging omdat er drie soorten bedreigingen zijn die de risico’s op verlies van digitale informatie vergroten. Deze afstudeerscriptie onderzoekt of het een mogelijkheid is de data in de collectiedatabase om te zetten naar een Linked Open dataset, om zodoende duurzame toegang tot digitale erfgoedinformatie te bevorderen. Daarnaast is het doel een beeld te creëren wat Linked (Open) Data voor culturele erfgoedinstellingen kan betekenen, hoe het werkt en wat het oplevert. Hierbij word het Amsterdam Museum als casestudy gebruikt. Zij zijn het eerste museum dat haar data in de collectiedatabase heeft omgezet naar een Linked Open dataset. Om duurzame toegang tot digitale erfgoedinformatie te bieden gaat dit onderzoek uit van het strategische stappenmodel van Enno Meijers. Het stappenmodel bestaat uit drie delen. Het laatste deel wordt gebruikt om de koppeling naar Linked (Open) Data te maken. Linked (Open) Data wordt als de praktijk van het Semantisch Web gezien. Het Semantisch Web draait om interoperabiliteit van de Web-resources. Door digitale objecten inhoudelijk aan elkaar te koppelen ontstaat een betekenisvolle relatie. Uit een analyse moet men tot de conclusie komen of Linked (Open) Data een mogelijkheid is om duurzame toegang tot digitale informatie te bevorderen, of niet. De analyse vergelijkt de beheersmaatregelen die worden geadviseerd in het derde deel van het stappenplan van Enno Meijers met het Linked Data principe van Tim Berners-Lee. Uit de analyse is gebleken dat er wel degelijk overeenkomsten zijn tussen deze twee thema’s. De overeenkomsten hebben vooral betrekking op het toepassen van open standaarden ten behoeve van metadata beheer en het signaleren van technologische veranderingen in de omgeving.
Citation Key2383
  • Documentatie
  • |
  • 26-04-2012