Voor de eeuwigheid. Strategische keuzes van nu bepalen onze digitale toekomst

TitleVoor de eeuwigheid. Strategische keuzes van nu bepalen onze digitale toekomst
Publication TypeBrochure
Secondary Authorsde Niet, Marco, Jeanine Tieleman, and Janneke Grooten
PublisherDEN / EYE / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Virtueel Platform
Year of Publication2012
Pagination36
Date Published06/2012
AbstractIn deze Strategische Agenda heeft de Nederlandse Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) vastgelegd welke concrete acties zij op de korte- en op de lange termijn wil ondernemen om de duurzame toegankelijkheid van gedigitaliseerd en digital-born erfgoed op de kaart te zetten. De zes kernpunten uit de Strategische Agenda zijn: lobby overheden, relaties onderhouden, bewustwording, beleidsmatige inbedding, samenwerking enonderzoek initiëren. De CCDD wil met haar Agenda de problematiek van de digitale duurzaamheid zichtbaar maken en inbedden in het beleid, zowel het politieke beleid als het beleid van de erfgoedinstellingen zelf.
  • Documentatie
  • |
  • 08-06-2012