Cultureel erfgoed en locatie. Een verkenning

TitleCultureel erfgoed en locatie. Een verkenning
Publication TypeRapport
Year of Publication2009
AuthorsGerlings, Job, Leila Liberge, and Floris Mevissen
Pagination68
Date Published12/2009
InstitutionProjectbureau STAP
Call NumberVEB-DB-2495 VEB-HB
AbstractEen verkenning naar de mogelijkheden van op locatie gebaseerde internetdiensten voor het realiseren van een groter publieksbereik voor (digitaal) cultureel erfgoed. De verkenning heeft tot doel beleidsmakers binnen het cultureel erfgoedveld te informeren, te inspireren en te ondersteunen in hun beleidskeuzes ten aanzien van dit onderwerp. De verkenning is uitgevoerd door Stichting Archiefprogrammatuur (STAP) in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Directie Cultureel Erfgoed. STAP is een stichting die in 1989 is opgericht met een duidelijk doel: het initiëren en realiseren van samenwerkingsprojecten met een technologie-component tussen erfgoedinstellingen. ‘Cultureel erfgoed en locatie’ is in eerste instantie verschenen in de vorm van een online wiki.
Citation Key2495
  • Documentatie
  • |
  • 17-07-2012