Zoekt u finaniciële steun voor uw cultureel-erfgoedproject?

Logo Koning Boudewijn Stichting

Misschien bieden de diverse fondsen van de Koning Boudewijnstichting een interessante oplossing. Ook in 2013 kunnen bij de Koning Boudewijnstichting kandidaatsdossiers worden ingediend over diverse cultureel-erfgoedgerelateerde thema's, verspreid over verschillende projectoproepen.

Projectoproepen 2013

 • Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse: kunst en geschiedenis voor jongeren. Jaarlijkse wedstrijd om jongeren tussen 12 en 18 jaar voor kunst en geschiedenis te sensibiliseren.
  Einddatum: 12 maart 2013
 • Prins Filipfonds: intercommunautaire uitwisselingen tussen verenigingen, instellingen of organisaties.
  Einddatum: 25 maart 2013.
 • Fonds René en Karin Jonckheere: Bewaring of restauratie van kunstwerken die van de Europese dimensie van Brussel getuigen.
  Einddatum: dinsdag 30 april 2013
 • Fonds Inbev-Baillet Latour: Behoud of de restauratie van belangrijke werken uit het Belgisch roerend cultureel erfgoed.
  Einddatum: 21 mei 2013
 • Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché: Het Fonds helpt bij de aankoop, de conservatie, de restauratie en de valorisatie van kunstwerken van Belgische kunstenaars.
  Einddatum: 18 september 2013
 • Prijs Jacqueline Nonkels: De prijs wordt uitgereikt aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een succesrijke bijdrage levert tot de kennis, de bescherming, de restauratie, de bewaring en de ontsluiting van het surrealistische erfgoed in België.
  Einddatum: 5 november 2013

Nieuws fonds

Onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting werd recent een nieuw fonds opgericht, het Fonds Professor Jean-Jacques Comhaire. Dit fonds heeft tot doel het gebruik van analyse- en controlemethoden uit de exacte wetenschappen (natuurkunde, scheikunde …) of de informatica aan te moedigen als hulpmiddel bij historisch onderzoek (‘archeometrie’).  Het fonds steunt het onderzoek op het gebied van archeometrie met afgebakende en gerichte acties (beurzen ...) en analyseprojecten die er niet alleen voor zorgen dat het onderzoek op archeometrisch gebied vooruitgang boekt, maar ook dat belangrijke werken uit ons erfgoed bewaard blijven.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 06-02-2013
 • |
 • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)