Project 'Eerstelijnsconservering Boeken' in de Universiteit van Antwerpen

droogreinigen schoonzuigen van de boeksnede

Dinsdag 5 maart startte in de bibliotheek van de Universiteit van Antwerpen het project 'Eerstelijnsconservering'. Het project heeft als doel de historische collecties van de Universiteitsbibliotheek en de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap nieuw leven in te blazen. In totaal zullen ongeveer 1500 boeken behandeld worden: De boeken worden stuk voor stuk van de plank gehaald, schoongemaakt (drooggereinigd), de schade wordt geregistreerd en leren en perkamenten banden krijgen waar nodig een conserverende behandeling.

Projectorganisatie

De projectcoördinatie ligt bij Marijn de Valk, zelfstandig boekenconservator-restaurator uit Middelburg. Ze wordt hierin bijgestaan door een team van dertien mensen: medewerkers van de bibliotheek zelf, vrijwilligers met al enige ervaring op het gebied van boekrestauratie en studenten van de opleiding papierrestauratie van de Artesis Hogeschool in Antwerpen.

Schaderegistratie

Naast de schaderegistratie per item van alle geconserveerde banden, zal de Universiteitsbibliotheek Antwerpen ook meewerken aan het project 'UPLA: een model voor schaderegistratie in erfgoedbibliotheken'. Met UPLA (Universal Procedure for Library Assessment) ontwikkelt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een schaderegistratiemodel op collectieniveau. Een-op-een schade-inventarisaties kosten immers veel tijd. Daarom wordt geopteerd voor een steekproefmethode die een betrouwbaar beeld kan schetsen van de algemene bewaarsituatie. Medewerkers van het boeken-EHBO project zullen het nieuwe UPLA-model testen op de collectie van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen. Na deze testfase en eventuele aanpassingen zal het model vanaf september vrij gebruikt kunnen worden door geïnteresseerde erfgoedbibliotheken.

Nieuwsbrief

Als bijlage bij dit bericht kan u de eerste nieuwsbrief van het project Eerstelijnsconcervering terugvinden. De nieuwsbrief zal maandelijks algemene informatie brengen over het project, en terugblikken op de werkzaamheden van die maand. Indien u ook de volgende edities wilt ontvangen, kan u een mail sturen naar Ellen Storms, conservator van de historische collecties van de Universiteit Antwerpen.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 25-04-2013
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)