Help mee aan 'Crowdfunding voor erfgoedbibliotheken'

Overzicht crowdfundingplatforms

In het najaar van 2013 lanceert de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een crowdfundingplatform waarmee erfgoedbibliotheken middelen kunnen inzamelen voor hun conserveringsprojecten. Meer informatie over dit project kan u terugvinden op de projectfiche, of op de projectpagina op Facebook. In het kader van dit project lopen momenteel twee onderzoeken waarvoor we de medewerking vragen van de erfgoedbibliothekensector.

Haalbaarheid

Het eerste is een haalbaarheidsonderzoek. Om het potentieel van dit platform correct te kunnen inschatten en het te voorzien van de juiste tools, is het immers cruciaal dat we zicht krijgen op het publieksbereik en draagvlak van de erfgoedbibliotheeksector. Daarom vragen we de medewerking van de vele Vlaamse (grote en kleine) erfgoedbibliotheken om een korte online enquête in te vullen, waarin we polsen naar twee onderwerpen:

  • De grootte van het publieksbereik van uw instelling en de communicatiekanalen waarover u beschikt
  • De interesse van uw erfgoedbibliotheek om (al dan niet als pionier) uw publiek en achterban met behulp van ons platform een conserveringsproject te laten financieren

Alle gegevens van de online enquête worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Verandering

Het tweede onderzoek wordt uitgevoerd door Masterstudente Cultuurmanagement Frieda Wyns. Zij probeert te achterhalen wat de Vlaamse Erfgoedbibliotheek kan doen om crowdfunding en fondsenwerving succesvol te lanceren en organiseren binnen de sector. Voor vele erfgoedbibliotheken is fondsenwerving immers een stap in het onbekende. Haar studie spitst zich dan ook toe op het noodzakelijke proces van veranderingsmanagement om een meer cultureel ondernemende attitude bij Vlaamse erfgoedbibliotheken te initiëren.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 30-04-2013
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)