Waardeer samenwerking. Advies over Nederlands-Vlaams beleid voor het duurzaam beheren, behouden en beschikbaar stellen van Nederlandstalig digitaal erfgoed

TitleWaardeer samenwerking. Advies over Nederlands-Vlaams beleid voor het duurzaam beheren, behouden en beschikbaar stellen van Nederlandstalig digitaal erfgoed
Publication TypeRapport
Year of Publication2013
Corporate AuthorsRaad voor de Nederlandse Taal en Letteren
Pagination33
InstitutionNederlandse Taalunie
CityDen Haag
Call NumberVEB-DB-2849
NotesErfgoed wordt in toenemende mate digitaal ‘geboren’, toegankelijk gemaakt, gereproduceerd en in publiekstoepassingen verwerkt. Nederland en Vlaanderen hebben een gezamenlijk belang om de digitale (her)bruikbaarheid van het Nederlandstalig erfgoed te optimaliseren. Dat belang is onder meer gelegen in het feit dat een ruime online aanwezigheid van Nederlandstalig erfgoed goed is voor de positie van de Nederlandse taal op internet. De Raad voor Nederlandse Taal en Letteren constateert in dit advies dat de organisatie van beheer, behoud en beschikbaarstelling van digitaal erfgoed zowel in als tussen Nederland en Vlaanderen niet goed geregeld is. Dat belemmert het gebruik, doet afbreuk aan het rendement van gedane investeringen en is inefficiënt: gedeelde bronnen worden dubbel gedigitaliseerd, voor vergelijkbare toepassingen worden dubbele voorzieningen gerealiseerd en schaarse kennis wordt niet voldoende gedeeld.
URLhttp://taalunieversum.org/publicaties/waardeer-samenwerking
Citation Key2849
  • Documentatie
  • |
  • 30-04-2013