Adopteer eens een boek

Expositie bibliotheek Stadscampus van de Universiteit Antwerpen

De noden in Vlaamse erfgoedbibliotheken voor de preservering,  conservering en restauratie van hun bewaarcollecties zijn hoog en de  huidige middelen te klein om hieraan te voldoen. In deze tijden van  economische crisis en budgettaire krapte is er dan ook de (interne)  vraag en de (externe) verwachting om alternatieve financiering te  zoeken. Dit gaat hand in hand met het feit dat deze instellingen als  jonge sector nog op zoek zijn naar een breder maatschappelijk draagvlak  voor hun cultureel-erfgoedwerking.

Om die reden sloegen de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de  Vlaamse Erfgoedbibliotheek  en diverse andere deskundige partners begin dit jaar de  handen in  mekaar om via een project (dat als werktitel Adopt-a-Book meekreeg) 'crowdfunding' (of 'volksinvestering' in het  Nederlands) in Vlaanderen te introduceren. Het is een manier om, naast  subsidies, culturele  projecten te  financieren door de brede  gemeenschap op  te roepen  om kleine bedragen te investeren in een  bepaald doel of  project waarbij  men zich betrokken voelt. Crowdfunding  beperkt zich niet  alleen tot  het ophalen van geld, het impliceert ook  dat de  projecthouders een  dialoog aangaan met hun publiek en  investeerders om  het vooropgestelde  doel te bereiken.

In diezelfde periode kreeg ook het Vlaams Fonds voor de Letteren de opdracht van minister Schauvliege om te experimenter en met crowdfunding. Daarom besloten de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en VFL om samen te werken. Op 17 oktober lanceren zij samen een nieuw crowdfundingplatform. Dat biedt iedereen de kans om mee te werken aan de conserveringsprojecten van onze erfgoedbibliotheken of de creatie van nieuwe boekprojecten. U verneemt hier later nog meer over.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 25-09-2013
  • |
  • Eva Wuyts ()