Boeken op tafel. Het BoekenOverleg vraagt actie!

TitleBoeken op tafel. Het BoekenOverleg vraagt actie!
Publication TypeBrochure
Depot NumberD/2013/9430/2
PublisherBoekenOverleg
Place PublishedBerchem
Year of Publication2014
AbstractTer voorbereiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in 2014 heeft het BoekenOverleg een memorandum opgesteld met zijn verzuchtingen voor alle beleidsdomeinen. In het BoekenOverleg, het platform van alle relevante spelers uit het waardenetwerk van het boek in Vlaanderen worden actuele thema's besproken en prioriteiten voor de nabije toekomst vastgelegd. Men streeft naar gemeenschappelijke standpunten en behartigt de gezamenlijke belangen van de boeken- en letterensector. Om die opdracht te vervullen gaat het BoekenOverleg systematisch in gesprek met beleidsdomeinen op Vlaams, federaal en Europees niveau die raakvlakken hebben met de boeken- en letterensector. In 'Boeken op tafel' heeft het BoekenOverleg zijn verzuchtingen voor alle beleidsdomeinen gebundeld.
  • Documentatie
  • |
  • 04-02-2014