Analyse van de digitale noden van culturele archieven, erfgoedbibliotheken en musea in Vlaanderen

TitleAnalyse van de digitale noden van culturele archieven, erfgoedbibliotheken en musea in Vlaanderen
Publication TypeRapport
Year of Publication2014
AuthorsCoppoolse, David, Bert Lemmens, Maarten Savels, and Rony Vissers
Pagination52
Date Published03/2014
InstitutionPACKED vzw
Call NumberVEB-DB-3132
AbstractDit rapport is het resultaat brengt de digitale noden van de culturele archieven, de erfgoedbibliotheken en de musea in Vlaanderen in kaart. De directe aanleiding voor de studie is de opmaak van het strategisch plan 2015-2019 van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA). De noden die in het rapport aan bod komen hebben vooral te maken met: - digitale langetermijnbewaring; - beheer van digitale collecties; - ontsluiting via virtuele platformen; - technische ondersteuning; - kennisdeling. Het rapport richt zich in hoofdzaak op drie grote subsectoren in cultureel-erfgoedsector: de culturele archieven, de erfgoedbibliotheken en de musea. Zowel de noden van grote, middelgrote als kleine organisaties zijn opgenomen. Mede omwille van de tijdsbeperking werd bij de studie zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande onderzoeksgegevens. Dit was vooral het geval bij het in kaart brengen van de digitale noden van de erfgoedbibliotheken en de musea. Omdat er nog geen analyses bestonden voor de culturele archieven, werd voor daar gestart met een reeks diepte-interviews. Het rapport bevat voor elke deelsector een sterkte-zwakteanalyse, beleidsaanbevelingen en aanbevelingen voor dienstverlening door het VIAA, gevolgd door een synthese voor de cultureel-erfgoedsector als geheel.
Citation Key3132
  • Documentatie
  • |
  • 13-03-2014