De waarde van cultuur. Een onderzoek naar het meetbare en onmeetbare

TitleDe waarde van cultuur. Een onderzoek naar het meetbare en onmeetbare
Publication TypeBrochure
AuthorsDe Rynck, Patrick
ISBN9789069790350
Depot NumberD/2014/4393/7
PublisherSocius - Steunpunt Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Place PublishedBrussel
Year of Publication2014
Pagination49
AbstractEen multidisciplinaire ploeg van sociologen, economen en psychologen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, ging de uitdaging van een onderzoek aan met als thema ‘Wat is de waarde van cultuur?’. Een makkelijke vraag, maar niet zo gemakkelijk te beantwoorden. De begrippen ‘waarde’ en ‘cultuur’ hebben immers zoveel betekenis dat ze er tegelijk geen meer hebben en voor interpretatie vatbaar zijn. Het onderzoek bestond uit vier delen: een exploratie van de kernvraag met een afbakening van centrale begrippen zoals ‘kunst’, ‘cultuur’, ‘creativiteit’ ... en begrippen zoals ‘waarden’, ‘impact’, ‘effecten’, ‘kapitaal’ … , een inventarisatie van maatschappelijke vooronderstellingen en empirisch gemeten waarden, een cultuurpolitiek interpretatiekader en een overzicht van waardevolle onderzoeken en casestudies, telkens met korte beschrijving. De onderzoekers hebben daarbij oog voor zowel het ’meetbare’ als het ‘onmeetbare’ en staan uitgebreid stil bij cultuur als de maatschappelijke bouwsteen die als geen ander zin kan geven aan een mensenleven.
URLhttp://www.cjsm.be/cultuur/onderzoek-en-publicaties/de-waarde-van-cultuur
  • Documentatie
  • |
  • 14-04-2014