Cijferboek cultureel erfgoed 2012: samenvattend rapport

FARO lanceerde eerder al de website www.cijferboek­cultureelerfgoed.be. Nu kan u ook het samenvattend rapport van het Cijferboek cultureel erfgoed 2012 lezen. Met dit instrument wil FARO de evolutie van de (erkende) cultureel-erfgoedsector monitoren met betrouwbaar cijfermateriaal. Op die manier onderbouwen ze het (beleids)draagvlak voor het cultureel erfgoed.

Het Cijferboek cultureel erfgoed verzamelt tweejaarlijks basisgegevens over de werking van de erkende musea, archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken, van de landelijk gesubsidieerde erfgoedorganisaties en van de erfgoedcellen. Het gaat over gegevens over onder meer personeel, vrijwilligers, financiële middelen, infrastructuur (depot), collectieomvang en -beheer, activiteiten, toegangsvoorwaarden,  bezoekcijfers en dienstverlening.

De eerste jaargang van het Cijferboek cultureel erfgoed vond plaats in 2010 en was vooral een testcase. Na evaluatie werd een nieuwe online tool ontwikkeld, en startte in het najaar van 2013 de tweede jaargang over het referentiejaar 2012. De set van vragen (indicatoren) bouwt voort op die van 2010 omwille van de continuïteit, maar focust meer op de kernfuncties per werksoort.

Het eindrapport vat de globale resultaten voor 2012 samen, zowel sectorbreed als per werksoort. Op de website www.cijferboekcultureelerfgoed.be kunnen de rapporten per werksoort bekeken en gedownload worden. In 2015 vindt in principe de derde jaargang plaats van het Cijferboek, over het jaar 2014.

Meer informatie en het samenvattend rapport vindt u op de website van FARO.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 21-10-2014
  • |
  • Nicolas Janssen (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)