De deelsector van erfgoedbibliotheken. Input voor de conceptnota cultureel erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid

TitleDe deelsector van erfgoedbibliotheken. Input voor de conceptnota cultureel erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid
Publication TypeRapport
Year of Publication2015
Date Published05/2015
InstitutionVlaamse Erfgoedbibliotheek
CityAntwerpen
AbstractIn maart 2016 heeft de Vlaamse minister van Cultuur een langetermijnvisie over het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen en Brussel voorgesteld in de vorm van de conceptnota die door de Vlaamse Regering is goedgekeurd.

Deze tekst is in mei 2015 door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek opgesteld in samenspraak met alle erkende erfgoedbibliotheken, op vraag van de afdeling Cultureel Erfgoed van het departement CJSM en als onderdeel van het voortraject voor de conceptnota.
Citation Key3678
  • Documentatie
  • |
  • 19-04-2016