Stappenplan voor het waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend religieus erfgoed in parochiekerken in Vlaanderen

TitleStappenplan voor het waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend religieus erfgoed in parochiekerken in Vlaanderen
Publication TypeWebsite
PublisherCentrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw
Year of Publication2016
AbstractDeze handleiding geeft kerkbesturen een concreet instrument om de hun toevertrouwde erfgoedcollecties op een verantwoorde en duurzame manier te kunnen waarderen, te selecteren en eventueel te herbestemmen.
URLhttp://www.stappenplanreligieuserfgoed.be/
  • Documentatie
  • |
  • 24-11-2016