Blader door erkende topstukken op Flandrica.be

Rijk verlucht handschrift

Aan de hand van zevenhonderd bijzondere en exemplarische werken toont Flandrica.be de rijkdom die zich in Vlaamse erfgoedbibliotheken bevindt. Daaronder zijn maar liefst 62 85 door de Vlaamse overheid erkende topstukken. Die laten zich nu gemakkelijk herkennen en verkennen in de online erfgoedbibliotheek. 

Topstukkenlijst

Het Topstukkendecreet helpt ervoor zorgen dat zeldzaam en onmisbaar roerend erfgoed in Vlaanderen bewaard blijft. Het gaat om objecten die omwille van een bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis van groot belang zijn voor de Vlaamse gemeenschap.

Uitzonderlijke objecten of verzamelingen worden na een erkenningsprocedure ingeschreven op de Topstukkenlijst. Daarna mogen ze Vlaanderen niet meer zomaar verlaten. Omdat aan het behoud van dit erfgoed groot belang wordt gehecht, is het ook mogelijk er restauratiesubsidies voor aan te vragen. Ook erfgoedbibliotheken bewaren heel als topstuk erkende handschriften, boeken en documenten.

Zichtbaar maken

De partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek hechten veel belang aan het breed beschikbaar maken van de topstukken in hun bezit. Alleen is dat in fysieke vorm niet zo evident. Juist vanwege hun belang moeten ze extra beschermd worden tegen veelvuldig gebruik en manipulatie. De topstukken zijn de afgelopen jaren dan ook quasi allemaal gedigitaliseerd en online gepubliceerd. Zo kan iedereen ze toch zelf doorbladeren via internet.

Dankzij een kleine inhaalslag zijn deze digitale kopieën nu ook te vinden op Flandrica.be, samen met topstukken van de andere bibliotheken die in deze online erfgoedbibliotheek participeren. De werken zijn allemaal getagd als 'Vlaams topstuk' en laten zich zo gemakkelijk herkennen. U vindt ze terug via een speciale lijst.

bekijk de topstukken op Flandrica.be

Topstukken uit andere bibliotheken

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil ook instellingen die nog niet in Flandrica.be participeren de gelegenheid bieden om hun bibliotheektopstukken toe te voegen. De Musea Maaseik maakten hiervan al gebruik voor de Codex Eyckensis.

Bewaart uw instelling een handschrift, boek of een andere publicatie die een erkenning heeft als Vlaams topstuk? En is dat integraal online raadpleegbaar? Dan voegen we het graag toe aan Flandrica.be. U neemt hiervoor contact op met onze stafmedewerker David Coppoolse.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 13-03-2017
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)