Haalbaarheidsstudie naar een digitaal ecosysteem voor de culturele sector

Netwerkdiagram

Het departement Cultuur, Jeugd en Sport van de Vlaamse overheid gaf aan KPMG opdracht voor een haalbaarheidsstudie naar een operationeel netwerkmodel voor een gecoördineerde decentrale digitale dienstverlening voor de culturele sector. De studie tekent de krijtlijnen uit van een digitaal ecosysteem waarin diverse culturele digitale functies (productie, bewaring, presentatie en publiekswerking) met elkaar verbonden worden in een netwerkstructuur.

De verwachte resultaten van de studie zijn een organisatiemodel, een businessmodel en een financieel model voor digitale zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid in Vlaanderen en Brussel. Het resulterende operationele netwerkmodel definieert de taken en de rollen van de gespecialiseerde kennisinstituten in functie van een gecoördineerde decentrale digitale dienstverlening voor de brede culturele sector en moet concreet toepasbaar zijn.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en enkele van haar partners maken deel uit van de klankbordgroep en een focusgroep van het onderzoek.

Details
Soort activiteit 
Project
Looptijd 
01-2017 - 05-2017
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Rol 
Lid klankbordgroep
  • Activiteit
  • |
  • 21-04-2017