DBNL beleidsplan 2018-2020 goedgekeurd

DBNL beleidsplan 2018-2020

Goed nieuws: het Beleidsplan 2018-2020 voor de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is goedgekeurd door het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie. Dit betekent dat de betrokken samenwerkingspartners in de komende drie jaar door kunnen gaan met het uitbouwen en nog steviger verankeren van de DBNL binnen het Nederlandse taalgebied.

Het streven is dat in 2020 in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten optimaal gebruikgemaakt wordt van de DBNL-collectie, in verschillende vormen en via verschillende kanalen. Het beleid bevat de volgende vier krachtlijnen:

-          Terug tot de kern: de kracht van de DBNL is de unieke collectie van in hoge kwaliteit gedigitaliseerde teksten. Die zal verder worden uitgebreid en geoptimaliseerd.

-          Groter bereik: de DBNL streeft naar een zo groot mogelijk publiek binnen het taalgebied én daarbuiten. Daarvoor worden meer structurele verbanden aangebracht met externe bronnen, worden er initiatieven opgezet voor hergebruik en zal de communicatie met (potentiële) gebruikers verbeterd worden.

-          Meer Vlaanderen in de DBNL, meer DBNL in Vlaanderen: er wordt gewerkt aan betere beschikbaarheid van Vlaams materiaal en aan een grotere bekendheid van de DBNL in Vlaanderen.

-          Samenwerking en uitwisseling: er wordt actief samengewerkt met diverse relevante actoren om de uitwisseling van expertise te verbeteren en het draagvlak van de DBNL te vergroten.

Het beleidsplan kwam mee tot stand door de gewaardeerde inbreng van diverse stakeholders in het gehele taalgebied. Het volledige beleidsplan kunt u hier lezen.

Over DBNL

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De website wordt jaarlijks zo’n vier miljoen keer geraadpleegd.

Het beleid voor de DBNL wordt bepaald door de Commissie DBNL, waarin vertegenwoordigers zetelen van de betrokken samenwerkingspartners. De drie organisaties zijn samen verantwoordelijk voor het beleid en de kaders voor de collectievorming van de DBNL; de Taalunie zorgt voor de financiering. De KB neemt het grootste deel van de uitvoerende werkzaamheden voor haar rekening en zorgt ervoor dat de DBNL past bin­nen de KB-strategie. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek neemt eveneens enke­le uitvoerende taken op zich en vertegenwoordigt de Vlaamse stem in de DBNL.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 13-12-2017
  • |
  • Charles Derre