OCE herinnert beleidsmakers aan een oude belofte

Overleg Cultureel Erfgoed

OCE, de belangenbehartiger van de cultureel-erfgoedsector, wijst de Vlaamse regering op een herhaaldelijk gemaakte belofte van een verhoging van de middelen. Leest u even mee?

 

HERINNERING
 Aan de Vlaamse regering
 

Geachte heer minister-president,
Geachte dames en heren ministers,
 

Een inhaalbeweging: dat beloofden Vlaamse regeringen al herhaaldelijk aan de cultureel-erfgoedsector. We wachten er nog altijd op.
 
Erfgoed, beste ministers, dat is een vorm van kapitaal. Een kwaliteitsvolle erfgoedwerking rendeert. Ze leidt in een gemeenschap tot trots, participatie en sociale cohesie, gemeenschapszin. Zo’n erfgoedwerking is ook een bron van ondernemerschap en creativiteit. Ze schept kansen en heeft afgeleide effecten voor het binnen- en buitenlandse toerisme, de creatieve industrie met de bijbehorende werkgelegenheid, het onderwijs, welzijn, inburgering...
 
Om dat rendement te creëren moet je als sector je kerntaken naar behoren kunnen uitvoeren en mee evolueren met nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en de bijbehorende beleidslijnen. Wij willen niets liever. Wat is daarvoor nodig? Mankracht, kwaliteitsvolle depotruimtes, goed ontsloten collecties en databases, onderzoek, hedendaagse tentoonstellingsruimtes, participatieve erfgoedwerkingen, deskundige dienstverleners.
 
Geachte ministers, het lukt niet meer met de huidige mensen en middelen. Een paar eenvoudige benchmarkoefeningen met buitenlandse tegenhangers – collectiebeherende organisaties, dienstverleners, het middenveld – maakt snel duidelijk waarom. Als je de kwaliteit van een samenleving onder meer kunt aflezen aan hoe ze met het altijd fragiele en onvervangbare erfgoed omgaat, dan is er in Vlaanderen en Brussel nog werk aan de winkel.
 
Aan een ondernemende regering als de uwe durven wij daarom – nog eens – vragen: investeer in dat erfgoedkapitaal en zijn mensen, zoals dat al meermaals is aangekondigd. Het klinkt spectaculairder dan het is, maar wij vragen een verdubbeling van de nu schaarse middelen. Het gaat dan nog maar over een fractie van het totale budget Cultuur. U zult ervan versteld staan wat er dan lokaal, landelijk en internationaal allemaal mogelijk wordt in Vlaanderen Erfgoedland, een van Europa’s schatkamers.
 
 
Met een vriendelijke groet,
 
 
Patrick Allegaert, voorzitter, namens OCE

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 05-06-2018
  • |
  • Beheerder Website (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)