Opleiding mediacoach erfgoed 2019

Conn3ct Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

In 2015-2017 coördineerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheken het mediawijze project Conn3ct. Dit werd mee vormgegeven binnen de opleiding Mediacoach van Mediawijs. In het najaar van 2019 start FARO met een eigen opleiding. De ervaringen die de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de Bibliotheek Hasselt Limburg o.a. met Conn3ct opdeden zullen binnen dit intensieve maar erg inspirerende traject gedeeld worden.

Waarom mediawijsheid?

De term mediawijsheid duidt op het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie. Het behoeft geen betoog dat mediawijsheid ook voor de cultureel-erfgoedsector een zeer belangrijk aandachtpunt is.  

Al enkele jaren organiseert Mediawijs samen met enkele partners met succes de opleiding Mediacoach specifiek voor professionals die werken met kinderen en jongeren en mediawijsheid willen integreren in hun eigen praktijk en organisatie.

Het opleidingstraject Mediacoach Erfgoed biedt een theoretisch kader om te starten met mediawijsheid in de eigen werking. Maar de focus ligt ook op het realiseren van activiteiten en praktijken rond mediawijsheid. We tonen inspirerende praktijkvoorbeelden uit de cultureel-erfgoedsector én concrete tools die inspiratie bieden om zelfstandig een project op te zetten in de eigen organisatie.

De mediacoach zal na de opleiding ook fungeren als aanspreekpunt in de organisatie voor de aanpak van het thema media(wijsheid) en neemt een coachende rol op.

Het traject

De opleiding Mediacoach Erfgoed start in het najaar van 2019 en zal één jaar duren. De opleidingsdata zullen in de loop van dit voorjaar worden gecommuniceerd. Kostprijs voor dit opleidingstraject is 400 euro (onder voorbehoud).

Meer informatie vindt u via de website van FARO.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 12-03-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)