Gegevens Belgische historische kranten nu beschikbaar als open data (Abraham 2020)

Databaserecord in XML-formaat

De gegevens in Abraham. Catalogus van Belgische kranten mag u vanaf nu vrij gebruiken. U kan daarvoor de databank downloaden in een viertal formaten.

Krantencatalogus Abraham (krantencatalogus.be) bestaat sinds 2007 en bevat vandaag ruim 11.100 beschrijvingen van historische krantentitels die worden bewaard in 111 erfgoedinstellingen in Vlaanderen en Brussel. De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken, die de databank beheert en verder uitbouwt, ontwikkelt binnen het project Abraham 2020: Nieuw leven voor oud nieuws manieren om de Abraham-gegevens optimaal ter beschikking te stellen voor allerlei soorten gebruik. Een belangrijke stap hiervoor is nu gezet.

Een open beleid

Eind vorig jaar besloot de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken om haar databanken open te publiceren onder een Public Domain Mark of een CC0-verklaring. Dat betekent dat de gegevens vrij mogen worden gebruikt, zonder enige beperking. Deze ontwikkeling past in het beleid van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, die in de visienota Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk de cultuursector opriep om haar data open te maken. 

De vzw besloot ook om in te zetten op technologie die gegevens zo goed mogelijk vindbaar, toegankelijk, interoperabel en vrij herbruikbaar maken. Want hergebruik toestaan is één ding, en dat praktisch mogelijk maken een tweede. 

Exports in standaardformaten

Naast de onlinecatalogus stellen we daarom vanaf nu ook exports van de databank beschikbaar in verschillende formaten. De exports worden door onze technische partner Anet iedere maand geactualiseerd. Ze zijn te downloaden via data.krantencatalogus.be. Daar vindt u ook meer uitleg over de beschikbare formaten.

Deze exports zijn nog maar de eerste stap. Op de planning staat bijvoorbeeld nog de implementatie van persistente URI’s die op een duurzame manier naar de gegevens verwijzen. En de ontwikkeling van manieren waarop andere systemen ‘live’ gebruik kunnen maken van de data in Abraham. De databank zal daarbij worden opgenomen in de duurzame linkedopendata-infrastructuur die we de komende jaren gaan realiseren.

Wat is Abraham 2020?

Het project Abraham 2020: Nieuw leven voor oud nieuws realiseert een volledige, autoritatieve databank van Belgische kranten die bewaard zijn gebleven in collecties in Vlaanderen. We bouwen daarbij voort op Abraham, onze bestaande catalogus van Belgische kranten uit de periode 1830-1950. Die breiden we uit in tijd van 1800 tot 2020. Bovendien nemen we per instelling een beschrijving van de krantencollectie op in de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken (collectiewijzer.be).

Een tweede doel is om onze waardevolle historische bronnen te redden van de tikkende tijdbom van de verzuring. Digitalisering van kranten is absoluut noodzakelijk voor conservering. Alleen zo kunnen we de informatie die er in opgeslagen is ook in de toekomst beschikbaar houden. De kranten worden bovendien veel beter raadpleegbaar, zonder dat de originelen nog moeten worden gemanipuleerd.

De optimalisatie van de onlinecatalogus is onderdeel van de derde projectlijn, 'Open data'. Daarbinnen maken we de gegevens via één centrale en duurzame online toegang vindbaar, toegankelijk, interoperabel en vrij herbruikbaar voor de cultureel-erfgoedgemeenschap in Vlaanderen en daarbuiten.

We voeren Abraham 2020 uit in samenwerking met meer dan honderd erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel. De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken ontvangt voor het project een subsidie van de Vlaamse overheid.

meer over Abraham 2020

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van het project? Volg onze berichten via Facebook, Twitter of Linkedin, of schrijf u in voor Abraham 2020 Projectupdates.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 24-07-2019
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)