Vacature: wetenschappelijk assistent webarchivering

Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel

Er 1 vacante plaats bij de afdeling Ontwikkeling van de hedendaagse verzamelingen van de KBR.

De dienst Ontwikkeling van de hedendaagse verzamelingen is belast met het ontwikkelingsbeleid van de hedendaagse verzamelingen en met de uitvoering ervan. De dienst bestaat uit 23 medewerkers. De dienst Ontwikkeling van de hedendaagse verzamelingen staat in voor het beheer van wat de ruggengraat vormt van de collectievorming van de Koninklijke Bibliotheek van België, i.e. het wettelijk depot, de aanwinsten en de schenkingen.

KBR ligt op de Kunstberg in Brussel en is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen. KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek. Ze verzamelt alle Belgische publicaties en speelt een essentiële rol in het vrijwaren van het historische, wetenschappelijke en literaire geheugen van het land. Voorzien in wetenschappelijke informatie evenals een belangrijk en omvangrijk hedendaags en historisch cultureel erfgoed verwerven, bewaren, beheren en valoriseren zijn de absolute basisopdrachten van deze instelling.

Inhoud van de functie

Je voert het beheersplan van KBR uit m.b.t. webarchivering:

- je bakent het gebied van de te vormen collectie nauwkeurig af;

- je staat in voor de banden met de technische aspecten van de te verzamelen collecties;

- je staat in voor de kwaliteitscontrole van de verzamelde inhoud, de bewaring ervan op lange termijn en de terbeschikkingstelling in het kader van een valorisatieplan.

Je ontwikkelt de promotie van KBR als instelling die verzamelingen afkomstig van het Belgische web aanbiedt.

Je volgt de evoluties i.v.m. de technologische ontwikkelingen inzake webarchivering.

Je vertegenwoordigt KBR in de nationale en internationale instanties inzake webarchivering.

Je verricht onderzoek op het vlak van webarchivering en verspreidt de resultaten van je onderzoek (publicaties, studiedagen,…).

Meer info:

Sophie Vandepontseele

Directeur hedendaagse verzamelingen

Tél. : 00 32 (0)2 519.53.93

sophie.vandepontseele@kbr.be

https://www.kbr.be/nl/vacatures/

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 05-09-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)