Concrete technieken

  • Ijsbreker: persoonlijke favoriet

Om het ijs te breken kan je de waardeerders vragen wat hun persoonlijke favoriet uit de collectie is en waarom. Zo begin je laagdrempelig en laat je de waardeerders op een informele wijze kennis maken met de collectie en met elkaar. Hierdoor voelen de waardeerders zich veiliger en is de kans groter dat je een succesvolle waarderingssessie tegemoet gaat.

  • De gelijke reeks-oefening

Om te peilen aan welke criteria de waardeerders het grootste belang hechten, kan je een beperkt aantal items voorzien die sterk gelijkaardig zijn, maar op belangrijke criteria van elkaar afwijken – denk aan een reeks van vijf boeken rond hetzelfde thema waarvan een in opmerkelijk goede staat is, een ander een bijzondere herkomst heeft, nog een ander zeer esthetisch is, een met veel marginale nota’s en het laatste een uniek exemplaar. Vraag de waardeerders één boek uit de rij kiezen en laat hen vertellen waarom net dat boek. Zo kan je je een beeld vormen van welke criteria echt doorslaggevend zijn in de ogen van de waardeerders.

  • De kadertekst-oefening

Laat elke waardeerder een korte tekst (ca. 75 woorden) schrijven bij een (item uit de) collectie. De klemtonen die ze leggen vertellen je veel over wat ze precies belangrijk vinden en welke criteria voor hen het meest doorwegen.

  • World-café methode

Werkt goed voor een grote groep. Je schrijft de verschillende erfgoedwaarden en/of collectiekenmerken op een groot papier en verdeelt deze over de ruimte. Je laat iedereen (individueel of in kleine groepjes, naargelang de grootte van je groep) bij een papier starten. Elk schrijft op het papier dat voor haar/hem ligt argumenten voor of tegen een hoge score op dat criterium op. Na enkele minuten schuift iedereen volgens de wijzers van de klok door naar het volgende papier en vult daarop aan. Zo ga je steeds verder tot iedereen rond is, of je merkt dat er nog weinig nieuwe informatie bovenkomt.

  • Golden ticket

Wanneer je waardeert naar aanleiding van een komende tentoonstelling kan je elke waardeerder een ‘golden ticket’ toekennen. Dit ticket verzekert dat item van een plaatsje in de tentoonstelling, zelfs al scoort het misschien niet zo hoog op alle criteria. Zo creëer je ruimte voor het puur gevoelsmatige. Vaak zijn er immers ook sterke emoties betrokken bij een collectie en door deze te erkennen vergroot je het draagvlak voor je tentoonstelling.

  

Je vindt nog meer participatietechnieken

op de website van FARO of in De Participatiewijzer.

  • Dossierpagina
  • |
  • 08-10-2019