Interview in Meta over 10 jaar Vlaamse Erfgoedbibliotheken

Mel Collier, Eva Wuyts, An Renard en Johan Eeckeloo

Abonnees van META kunnen in het meest recente nummer (2019/7) van dit VVBAD-tijdschrift een interview lezen met Mel Collier, An Renard, Eva Wuyts en Johan Eeckeloo. De aanleiding is een decennium Vlaamse Erfgoedbibliotheken. De voorzitter, de secretaris-penningmeester, de coördinator en het kersverse bestuurslid blikken terug op het ontstaan en de ontwikkeling van de vzw. Ze leggen ook uit waarom de vzw van naam en locatie is veranderd.

An: "De oorspronkelijke naam was Vlaamse Erfgoedbibliotheek, maar eigenlijk dekte die de lading niet. Het gaat niet om een bibliotheek, maar om een netwerk van bibliotheken. Daar komt nog bij dat de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken tot vorig jaar gehuisvest was in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Natuurlijk zorgde dat voor voortdurende verwarring wanneer men het over de Erfgoedbibliotheek had. Met die andere naam willen we die verwarring wegnemen. Bovendien is het een statement, aangezien het nieuwe beleidsplan nog meer de focus legt op de grote groep van erfgoedbibliotheken die bestaan, ook de kleinere. "Eva: " Daarnaast is het een duidelijk signaal dat we toch in een soort nieuwe hoedanigheid — als dienstverlenende organisatie, en niet meer als zuiver samenwerkingsverband — gaan werken. Daarom kozen we voor het meervoud in onze naam. En omdat dit jaar een nieuwe beleidsperiode begon, was dit het geschikte moment om van naam te veranderen, al is het nog niet officieel gebeurd. Daarvoor moeten binnenkort de statuten nog veranderd worden. De locatieverandering werd vooral ingegeven door praktische omstandigheden. We waren gehuisvest in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, maar dat werd wat krap, zeker toen bleek dat we er nog nieuwe projectmedewerkers zouden bijkrijgen in 2019. We gingen dan op zoek naar een nieuwe locatie en kwamen terecht bij de VVBAD. Dat kwam zeer goed uit, want we zijn allebei netwerkorganisaties, dus hebben we veel affiniteit met de VVBAD."

De vier geïnterviewden gaan in op toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen, ze vertellen wat de plannen van de vzw zijn deze beleidsperiode, waarom het bestuur wordt verbreed en wat de rol zal zijn van de zes partnerbibliotheken in dit alles. Tot slot onthult Eva dat ze midden november start als coördinator van Histories. "Eveneens een dienstverlenende organisatie, dus ik blijf in de erfgoedsector. Het wordt opnieuw een verhaal van opstarten en uitbouwen. Mijn huidige job doe ik nog altijd heel graag en bibliotheken liggen me nog steeds na aan het hart, maar na tien jaar is het tijd voor iets nieuws. Dus na een nieuwe naam, een breder bestuur en een nieuwe locatie, mag je dat eigenlijk aanvullen met een nieuwe coördinator."

Het volledige interview leest u in META of op de website van de VVBAD.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 09-10-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)