Studiedag 'Into the contents of collections'

Foto: pixabay

Archief- en Bibliotheekwezen in België (ABB) stelt onderwerpen ter discussie waarmee archivarissen en bibliothecarissen dagelijks worden geconfronteerd en wil de banden tussen beide beroepsgroepen aanhalen.

Op vrijdag 13 december 2019 neemt ABB tijdens een colloquium in de KBR de evoluties in het raadplegen van archief- en bibliotheekcollecties onder de loep, zoals bv. de 'vergoogeling' van opzoekingen. Verwacht een caleidoscoop van benaderingen en ervaringen, waar evenwel één rode draad doorloopt: de centrale plaats van de gebruiker.

De verwachtingen van het publiek van archiefdiensten en bibliotheken zijn sinds de digitalisering fel geëvolueerd. Ook het publiek zelf verandert, breidt uit en diversifieert naarmate de online toegang tot bronnen toeneemt. Een aantal trends vallen hierbij op: de ‘vergoogeling’ van de opzoekingen en de vraag naar een ruime en transparante toegankelijkheid. Deze evolutie wordt in de hand gewerkt door de open data beweging en de Europese richtlijn PSI (Public Sector Information) over het hergebruik van overheidsinformatie.

Hoe moeten archiefdiensten en bibliotheken hiermee omgaan? Hoe schipperen ze tussen de beperkingen en opportuniteiten? Welke nieuwe wegen bewandelen ze om de toegang tot de inhoud van hun collecties te vergemakkelijken en de gebruikerservaring te optimaliseren?

Sommige bibliotheken en archieven lanceren innovatieve projecten zoals Linked Open Data (LOD)-platformen, organiseren hackathons of zetten in op samenwerkingsverbanden voor de uitwisseling van expertise. Catalogi van de collecties en archiefinventarissen moeten evolueren. De automatische herkenning van handgeschreven teksten vordert snel en biedt toegang tot de inhoud van documenten, waarvan de toegang tot nu toe voorbehouden was aan specialisten.

Het volledige programma en praktische informatie vindt u op de website van FARO.

Details
Date 
13-12-2019
  • Agendabericht
  • |
  • 21-11-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)