Rapport waardering wiskundige oude drukken gepubliceerd

Voorblad waarderingsrapport

Eind 2019 begonnen vijf erfgoedbibliotheken aan een waarderingstraject onder begeleiding van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Samen namen ze hun collectie wiskundige oude drukken onder de loep. Hun bevindingen zijn nu samengebracht in een waarderingsrapport.

Waardevol én verrassend

De grootste verrassing was de sterke complementariteit tussen de collecties van de vijf betrokken erfgoedbibliotheken. Oude drukken zijn in meerdere exemplaren en vaak ook in meerdere oplages verschenen en in Vlaanderen kunnen dus meerdere kopijen van dezelfde wiskundige oude druk bewaard zijn. Toch blijkt er maar een beperkte overlap tussen de collecties te bestaan. De collecties vullen elkaar dus mooi aan. Het is de eerste keer dat dergelijk ‘cross-collectie onderzoek’ naar complementariteit werd uitgevoerd.

Daarnaast dragen de goede conditie, de digitale toegankelijkheid en de esthetische kwaliteiten van de wiskundige oude drukken sterk bij tot de waarde van de collectie.

"Door haar ouderdom en esthetische kwaliteiten is de collectie ook attractief voor het brede publiek. De visuele aantrekkelijkheid van de wiskundige oude drukken – met auteursportretten en mooie illustraties van bijvoorbeeld hemelglobes of bouwwerken – is een grote troef."

naar het volledige rapport

Uit de evaluatie van het traject achteraf bleek het traject niet enkel nieuwe inzichten in de wiskundige oude drukken te hebben opgeleverd. Voor de collectiebeheerders was het ook een aangename en verrassende ervaring.

"Als collectiebeheerders zien we zoveel moois maar het moet altijd snel gaan, waardoor we al te vaak niet meer beseffen wat een onwaarschijnlijk voorrecht het is om tussen dit soort erfgoed onze dagelijkse werking te ontwikkelen."

— Hendrik Defoort, Universiteitsbibliotheek Gent

naar de volledige getuigenis

Overzicht van de resultaten

Tabel met de resultaten per criterium

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 03-05-2021
  • |
  • Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)