Nieuw in ons team: Sophie Becue

Portretfoto Sophie Becue

Op 7 maart startte Sophie Becue als beroepsinlevingsstagiair bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Gedurende een half jaar zal ze meewerken aan de krantenprojecten Primeur en Nieuwe Tijdingen. 

In juli 2021 behaalde Sophie een master in de geschiedenis aan de Universiteit Gent. Tijdens haar studies kwam ze vaak in aanraking met archieven en bibliotheken. Ze ging dan ook het liefst grasduinen in collecties en aan de slag met collectiestukken. Zo liep ze stage bij Liberas, waar ze de geschiedenis van het Willemsfonds letterlijk in handen heeft genomen. Daarnaast ontwikkelde Sophie met een medestudent een historische fietsroute op de Erfgoedapp van FARO. Daarbij maakte ze gebruik van materieel erfgoed zoals foto’s en affiches. Haar thesis focuste zich op de online propaganda van de Duitse politieke partij AfD. De thesis bracht haar interesses voor politiek, de geschiedenis van Duitsland na WOII en mediaberichtgeving samen. 

Sinds vorige zomer volgt Sophie de opleiding tot gids in avondonderwijs en is ze vrijwilliger in het GUM - Gents Universiteitsmuseum. Op die manier blijft ze haar interesse in publieksgeschiedenis en publiekswerking verkennen. In de zoektocht naar een eerste werkervaring greep Sophie echter terug naar haar passie voor materieel erfgoed en collectiewerking. Daarom kijkt ze heel erg uit naar de ervaringen die ze bij de vzw zal opdoen.

Voor krantendigitaliseringsproject Primeur zal Sophie vooral ter plaatse bij de projectpartners in Gent helpen met de registratie en de verpakking van de kranten ter voorbereiding van transport en digitalisering. Het project zorgt voor de redding van meer dan 600.000 pagina’s bedreigd Vlaams krantenerfgoed. Daarnaast ondersteunt Sophie het project Nieuwe Tijdingen, een voorbereidingstraject voor een grootschalig en overkoepelend krantenprogramma. Met deze stage wil Sophie meer inzicht krijgen in de werking van de verschillende spelers in het erfgoedveld en tegelijk bijdragen aan de preservering en de ontsluiting van waardevol erfgoed voor een breed publiek.

Logo EFRO

Primeur kadert in het relanceplan Vlaamse Veerkracht en wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 08-04-2022
  • |
  • Montaine Denys (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)