Vlaamse oude drukken Archief Lier nu in STCV

Eind mei 2022 werd een korte  STCV-samenwerking tussen de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en het Archief Lier, archief van stad en OCMW Lier succesvol afgerond. We gingen in Lier vier maanden lang één dag per week aan de slag om boeken gedrukt in Vlaamse steden voor 1801 op te nemen in STCV. Bibliografie van het handgedrukte boek. Door zulke samenwerkingen op te zetten wil de Vlaamse Erfgoedbibliotheken het vroege gedrukte Vlaamse erfgoed dat verspreid is over vele tientallen Vlaamse erfgoedinstellingen beter ontsluiten. 

De gevleugelde schildpad aan de Nete

Al meer dan twintig jaar werken projectleden van STCV met de gevleugelde schildpad als uithangbord in een diverse waaier aan Vlaamse collecties. Dit voorjaar streek onze schildpad neer in Lier. Hoewel de verzameling oude drukken in het stadsarchief van Lier klein is, kwamen toch maar liefst 102 exemplaren in aanmerking voor opname in STCV. Tijdens een intensieve registratieperiode in de leeszaal aan het Paradeplein voegden we 86 verschillende edities toe aan STCV. Veertig procent daarvan werd nog niet eerder beschreven in de databank, wat resulteerde in 35 volledig nieuwe records. Het grootste deel van de 86 beschreven edities kwam van de drukpers in de achttiende eeuw (50 edities), gevolgd door de zeventiende eeuw (29 edities). Zeven edities dateren uit de zestiende eeuw.

Bie-zondere oude drukken in Lier

Het Archief Lier blijkt een unieke collectie oude drukken te bewaren die een specifieke link heeft met de geschiedenis van de Netestad. Met twintig titels is het werk van de Lierse rederijker Cornelis de Bie (1627-c.1715) bijzonder goed vertegenwoordigd. Naast diverse theaterstukken van zijn hand beschikt het archief bovendien over de eerste editie van zijn befaamde werk Het gulden cabinet vande edele vry schilder-const uit 1662. Verder hebben vijftien titels uit de collectie betrekking op Sint-Gummarus van Lier, de legendarische stichter en patroon van de stad. Deze boekjes in een kleiner formaat hebben een devotionele inslag en verheerlijken het leven en werk van de middeleeuwse heilige. Ook vroegmoderne wetgeving van Lier en haar ommeland, uitgevaardigd door diverse bestuursniveaus, maakt deel uit van de collectie. Het gaat hierbij om zo’n twintig gedrukte edities van costumen, ordonnanties, reglementen en andere verordeningen.

Dankzij deze samenwerking is een aanzienlijk deel van de Lierse collectie oude drukken ontsloten en vindbaar in STCV. Dat vergroot de zichtbaarheid en het belang van de erfgoedcollectie en maakt het voor STCV-gebruikers eenvoudig om deze werken te lokaliseren. De Lierse exemplaren kan je hier vinden. 

Meedoen?

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken biedt Vlaamse instellingen die gedrukte erfgoedcollecties beheren de mogelijkheid om samen te werken rond STCV. Hebben jij of je instelling interesse om samen met ons je collectie Vlaamse oude drukken in STCV te ontsluiten? Dan kan je contact opnemen met projectleider Zanna Van Loon voor meer informatie. Wil je op de hoogte blijven van het STCV-project en updates ontvangen over onze diverse samenwerkingen? Volg ons dan op Twitter of Facebook.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 21-06-2022
  • |
  • Tom Eerkens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)