Nieuwe ondersteuningsmogelijkheden voor erkende topstukken

Bladmuziek

De Vlaamse Regering keurde een reglement goed dat subsidies voorziet voor ingrepen die een aantoonbaar positief effect hebben op het behoud en beheer van een door de overheid erkend topstuk.

Waarom deze ondersteuning?

Topstukken die in minder goede omstandigheden bewaard of tentoongesteld worden, vergaan sneller. Die omstandigheden kunnen verbeterd worden door kleine ingrepen in de onmiddellijke omgeving van het erkende topstuk. De risico’s op onherstelbare schade worden zo beperkt en dure conservatie- en restauratiekosten worden vermeden.

Daarom lanceert de overheid een nieuw reglement ter verbetering van de bewaaromstandigheden van topstukken.

Wie komt in aanmerking?

De ondersteuning is bedoeld voor kloosters, abdijen of gebedshuizen, religieuze organisaties en organisaties die erkend zijn door het Cultureelerfgoeddecreet, maar geen werkingssubsidies ontvangen op basis van dat decreet.

Meer info vind je op de website van de overheid of in de brochure onderaan dit bericht.

 

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 04-08-2022
  • |
  • Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)