Nieuw in ons team: Klara De Maeseneir, Inge Timan en Kathy Wuyts

Medewerkers Klara De Maeseneir, Inge Timan, Kathy Wuyts

In augustus en september begonnen 3 nieuwe beroepsinlevingsstagairs (BIS) bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken als projectmedewerkers voor het krantenproject Primeur.

Klara De Maeseneir, Inge Timan en Kathy Wuyts zullen gedurende een half jaar op locatie bij de projectpartners werken om de kranten te registreren en verpakken ter voorbereiding van transport en digitalisering. 

Inge, Kathy en Klara stellen met veel plezier zichzelf even voor.

Primeur is het krantenproject binnen GIVE (Gecoördineerd Initiatief voor Vlaamse Erfgoeddigitalisering)Het project kadert in het relanceplan Vlaamse Veerkracht en wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Logo Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Klara De Maeseneir

Klara studeerde in september 2022 af als master in de kunstwetenschappen, een opleiding die ze volgde aan de Universiteit Gent. Ze liep in het verleden stage bij de diensten Erfgoed en Monumentenwacht van de Provincie Oost-Vlaanderen, waar haar passie voor erfgoed in zijn vele facetten duidelijk werd.

In haar masterjaar focuste ze vooral op textiel-erfgoed uit de 18de en 19de eeuw, wat een sluitstuk vond in haar thesis: een herwaarderende studie over het handwerk van de Gentse begijnen. In dit onderzoek combineerde ze de visuele studie van historisch textiel met archiefwerk en literatuuronderzoek. Naast het onderzoeken is Klara ook zelf bezig met textiel maken, zo volgt ze sinds 2021 een opleiding handweven in avondschool.

Deze stage is een ideale volgende stap na het afstuderen. Klara wil met deze stage actief bezig blijven met erfgoed en meer bepaald bijleren over papieren erfgoed. Bovendien weet ze uit ervaring hoe nuttig digitaal doorzoekbare kranten kunnen zijn bij onderzoekswerk. Dit vindt ze een mooi einddoel van het project, waar ze dan ook graag aan meewerkt.

Inge Timan

Inge behaalde onlangs haar diploma voor de bachelor conservatie-restauratie, met focus op boek en papier, aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens de afgelopen studiejaren deed zij diverse werkervaringen op zoals het opstellen van conditierapporten voor de collectie preziosa van het DIVA en als jobstudent binnen het team behoud en beheer van de Stad Antwerpen. Een mooie gelegenheid om achter de schermen te kijken en mee te draaien bij Antwerpse musea. Deze zomer reisde ze af naar Italië om daar deel te nemen aan een internationale ‘summer school’ in papierrestauratie en bij te dragen aan de conserverende behandelingen van lokale archiefstukken. Ze gaat met de nodige zorg en aandacht om met alle collectiestukken die ze tegenkomt. 

Daarnaast is ze breder geïnteresseerd in de bewaring en ontsluiting van erfgoed. Digitalisering is een essentiële stap hierbinnen. Ze wil dan ook een beter beeld krijgen van de complexiteit en uitdagingen die daarbij komen kijken. De stage biedt daarnaast de kans om kennis te maken met de betrokken collectiebeherende instellingen, die allen bijdragen aan de bewaring en ontsluiting van waardevol Vlaams erfgoed.

Kathy Wuyts

Kathy studeerde recent af aan de Universiteit Gent met een master in de geschiedenis. Gedurende het praktijktraject archivistiek leerde ze de basis van archiefbeheer en -onderhoud via een korte stage bij het Stadsarchief van Gent. Haar historisch onderzoek maakte vaak gebruik van moeilijk te consulteren en internationale bronnen, die samen met de pandemie ervoor zorgden dat Kathy een grotere waardering en interesse kreeg voor het proces van digitalisering en het toegankelijk maken van bronnen.

Via de stage bij het project Primeur hoopt Kathy haar ervaring rond het werken met archiefmateriaal uit te breiden en bij te dragen aan het toegankelijker maken van oudere bronnen. Ook wil ze tijdens de stage meer leren over de keuzes en stappen binnen een digitaliseringsproces.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 29-09-2022
  • |
  • Sophia Rochmes (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)