Terugblik collegagroep Behoud en Beheer

Bovenaanzicht van een tafel met vijf play mobil poppetjes rond

Op 15 november kwamen zeventien collega’s samen voor de achtste bijeenkomst van de collegagroep Behoud en beheer. In twee rondetafelgesprekken leverden ze ideeën voor volgende bijeenkomsten en voor nieuw onderzoek.

Op het eerste rondetafelgesprek stonden de prioriteiten bij de collega’s op vlak van behoud en beheer voor de komende jaren centraal. Een aantal zaken kwamen verschillende keren naar voren: het verder herverpakken van de collectie in zuurvrije dozen of naar andere vormen van opslag (vb. rolopslag), het reinigen van de collectie (vaak n.a.v. een herverpakking, een verhuis …) en calamiteitenplannen opstellen of bijwerken. Restauratieve ingrepen vormen niet echt een prioriteit, maar het aanpakken van schimmel, rode rot en verzuring staat wel op de agenda. Tot slot is depotinfrastructuur - herinrichten, verduurzamen, brandveilig maken enz. - een grote nood. Voldoende stof alvast voor een goedgevuld programma van de collegagroep de komende jaren.

Vervolgens kregen de collega’s de kans om input te leveren bij het onderzoek van Emmeline Verheij. Zij onderzoekt dit jaar voor haar masterscriptie de effecten en effectiviteit van BioOrg (een product o.b.v. micro-organismen dat stof neutraliseert) op beschimmelde boeken. De collega’s hielpen haar onderzoeksscenario’s aan te scherpen door te vertellen hoe het er concreet in hun depots aan toe gaat en welke parameters interessant zouden zijn om te testen. Het ging bijvoorbeeld over de effectiviteit op algemene luchtkwaliteit versus op de boeken zelf, het effect op verschillende materialen (papier, maar ook leder of perkament) enz. Er bleken nog veel vragen en bezorgdheden te bestaan bij dit product en de werking ervan. Het onderzoek van Emmeline komt dus als geroepen.

 

De volgende collegagroep vindt plaats op 21 maart 2023. We zijn dan te gast bij de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Meer info volgt later, maar noteer de datum alvast in je agenda. Hopelijk tot dan!

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 18-11-2022
  • |
  • Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)